МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати
  •  UA  RU

Алергія на холод

Алергія на холод найчастіше з'являється через кілька хвилин після виходу з дому на холод у вигляді висипань на відкритих ділянках шкіри, побіленням щік. Висипання-супроводжуються свербінням, зазвичай тримаються протягом декількох годин, а потім безслідно зникають, після того як людина відігрілася. Така реакція на холод може повторюватись постійно.

Існують і інші форми даної хвороби, які зустрічаються за наявності інших захворювань - порушень функцій щитовидної залози, червоного вовчаку, і протікають набагато важче. Іноді зустрічається рідкісна форма - спадкова, яка передається у спадок. Вона супроводжується почуттям печіння, а не сверблячки, і є більше реакцією організму на вітер, ніж на холод.

Але навіть сама, здавалося б, невинна форма холодової алергії насправді не така безпечна. По-перше, вона викликає сильне свербіння. Неприємні відчуття дискомфорту вибивають людину з колії на кілька годин. По-друге, погіршується самопочуття: з'являються головний біль, знижується артеріальний тиск. По-третє, при загальному переохолодженні організму можуть з'явитися більш тяжкі прояви - так званий набряк Квінке.

Тому дуже важливо як лікаря, так пацієнта вчасно визначити характер алергічної реакції. І тому поруч із складними дослідженнями із застосуванням спеціальної апаратури є досить прості методи. Щоб підтвердити діагноз холодової кропив'янки, скористайтеся звичайним шматком льоду. Покладіть на шкіру, наприклад, на зап'ястя і потримайте 20 хвилин. Потім приберіть і подивіться, чи є висипання, чи свербіння. За наявності цих симптомів можна припустити, що ви схильні до холодової алергії.

Холодова алергія найбільше спостерігається у молодих людей та дітей, найчастіше на неї страждають жінки. У молодих жінок вона часто починається після перенесених інфекційних захворювань. Боротися з нею досить складно, бо неможливо повністю усунути алерген – холод.

Якщо алергічна реакція на холод з'являється постійно, треба обов'язково з'ясувати, чи не пов'язана вона з іншим захворюванням. Це дуже важливо.


Аллергия на холод


Аллергия на холод чаще всего появляется через несколько минут после выхода из дома на холод, в виде высыпаний на открытых участках кожи, побелением щёк. Высыпания- сопровождаются зудом, обычно держатся в течение нескольких часов, а затем бесследно исчезают, после того как человек оттогрелся. Такая реакция на холод может повторяться постоянно.

Существуют и другие формы данной болезни, которые встречаются при наличии других заболеваний — нарушений функций щитовидной железы, красной волчанки, и протекают гораздо тяжелее. Иногда встречается редкая форма — наследственная, которая передается по наследству. Она сопровождается чувством жжения, а не зуда, и является больше реакцией организма на ветер, чем на холод.

Но даже самая, казалось бы, безобидная форма холодовой аллергии на самом деле не так безопасна. Во-первых, она вызывает сильный зуд. Неприятные ощущения дискомфорта выбивают человека из колеи на несколько часов. Во-вторых, ухудшается самочувствие: появляются головные боли, понижается артериальное давление. В-третьих, при общем переохлаждении организма могут появиться более тяжелые проявления — так называемый отек Квинке.

Поэтому очень важно как для врача, так и для пациента вовремя определить характер аллергической реакции. Для этого наряду со сложными исследованиями с применением специальной аппаратуры существуют довольно простые способы. Чтобы подтвердить диагноз холодовой крапивницы, воспользуйтесь обычным кусочком льда. Положите его на кожу, например, на запястье и подержите 20 минут. Затем уберите и посмотрите, есть ли высыпания, появился ли зуд. При наличии данных симптомов можно предположить, что вы предрасположены к холодовой аллергии.

Холодовая аллергия больше всего наблюдается у молодых людей и детей, чаще ею страдают женщины. У молодых женщин она нередко начинается после перенесенных инфекционных заболеваний. Бороться с нею довольно сложно, потому что невозможно полностью устранить аллерген — холод.

Если аллергическая реакция на холод появляется постоянно, надо обязательно выяснить, не связана ли она с каким-либо другим заболеванием. Это очень важно.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!