МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати
  •  UA  RU

Простатит

Хронічний неспецифічний простатит

Спектр захворювання на простату дуже широкий - від запалення та збільшення простати до раку. У кожному разі потрібне специфічне лікування, тому правильна діагностика дуже важлива для людини.

Захворювання передміхурової залози поділяється на дві основні групи:
- Простатити (інфекційні запальні захворювання)
- Захворювання, при яких передміхурова залоза збільшується.

Хронічний неспецифічний простатит та гострий простатит – відноситься до запальних захворювань. Збільшення простати відбувається при раку та доброякісної гіпертрофії залози (доброякісна гіперплазія простати). Зустрічається захворювання, переважно, у чоловіків старше 60 років - проявляється порушенням сечовипускання. Збільшення простати може здавлювати частину уретри, що проходить через залозу, що призводить до неадекватного виведення сечі. Простатити збільшують ризик розвитку інфекції сечовивідних шляхів.

Причини

Головною причиною гострого простатиту є бактерія STAPHYLOCOCCUS та GONOCOCCUS. Бактеріальна інфекція, що поширилася з уретри чи сечового міхура.
Часто простатит викликається вторинною інфекцією при циститі чи уретриті.

Хронічний неспецифічний простатит – наслідок перенесених раніше гострих інфекцій простати. В окремих випадках причиною захворювання є туберкульоз, сифіліс чи гонорея.

Гострий простатит

Одна з найважчих форм захворювання. Початок хвороби – Часті хворобливі сечовипускання, біль у ділянці сечового міхура, у нижній частині спини та паху, як наслідок запалення залози. Заліза при пальпації болюча та м'яка. Температура тіла може бути підвищеною.

У тяжких випадках може знадобитися госпіталізація пацієнта та вливання антибіотиків. При обструкції уретри може знадобитися введення катетера в сечовий міхур для забезпечення відтоку сечі.
Якщо лікування розпочато вчасно – хворий повністю одужує.

Хронічний неспецифічний простатит

Запалення передміхурової залози, як і гострий простатит, викликається поширенням інфекції із сечових шляхів. Щоб перевірити, потрібне бактеріологічне дослідження. Часто наявність бактеріальної інфекції не підтверджується – це називається абактеріальний простатит. Причина - інші мікроорганізми (хламідії).

Симптоми можуть іноді повністю бути відсутніми; може виникати біль у нижній частині спини та паху, дискомфорт при сечовипусканні. Лікування проводиться за допомогою антибіотиків та протизапальних препаратів.
З віком ризик захворювання простати зростає. Тому дуже важливо регулярно проходити медичний огляд у уролога.


Острый простатит
Хронический неспецифический простатит

Спектр заболевания простатой очень широк - от воспаления и увеличения простаты до рака. В каждом случае требуется специфическое лечение, поэтому правильная диагностика крайне важна для человека.

Заболевания предстательной железы делится на две основные группы:
- простатиты (инфекционные воспалительные заболевания)
- заболевания, при которых предстательная железа увеличивается.

Хронический неспецифический простатит и острый простатит - относится к воспалительным заболеваниям. Увеличение простаты происходит при раке и доброкачественной гипертрофии железы (доброкачественная гиперплазия простаты). Встречается заболевание, в основном, у мужчин старше 60 лет - проявляется нарушением мочеиспускания. Увеличение простаты может сдавливать часть уретры, проходящей через железу, приводя к неадекватному выведению мочи. Простатиты увеличивают риск развития инфекции мочевыводящих путей.

Причины

Главной причиной острого простатита есть бактерия STAPHYLOCOCCUS и GONOCOCCUS. Бактериальная инфекция, распространившаяся из уретры или мочевого пузыря.
Часто простатит вызывается вторичной инфекцией при цистите или уретрите.

Хронический неспецифический простатит – следствие перенесенных ранее острых инфекций простаты. В отдельных случаях причиной заболевания являются туберкулез, сифилис или гонорея.

Острый простатит

Одна из самых тяжелых форм этого заболевания. Начало болезни – Частые болезненные мочеиспускания, боль в области мочевого пузыря, в нижней части спины и паху, как результат воспаление железы. Железа при пальпации болезненная и мягкая. Температура тела может быть повышенной.

В более тяжелых случаях может потребоваться госпитализация пациента и вливание антибиотиков. При обструкции уретры может понадобиться введение катетера в мочевой пузырь для обеспечения оттока мочи.
Если лечение начато вовремя - больной полностью выздоравливает.

Хронический неспецифический простатит

Воспаление предстательной железы, как и острый простатит, вызывается распространением инфекции из мочевых путей. Чтобы проверить, необходимо бактериологическое исследование. Часто наличие бактериальной инфекции не подтверждается – называется это абактериальный простатит. Причина- другие микроорганизмы (хламидии).

ультразвуковое узи

« Красным цветом показана простата, под мочевым пузырем. При хроническом неспецифическом простатите соединительная ткань железы воспаляется и утолщается.

Симптомы - могут иногда полностью отсутствовать; может возникать боль в нижней части спины и паху, дискомфорт при мочеиспускании. Лечение проводится с помощью антибиотиков и противовоспалительных препаратов.
С возрастом риск заболевания простаты увеличивается. Поэтому очень важно регулярно проходить медицинский осмотр у уролога.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!