МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

 • Ви повинні знати
 •  UA  RU

Кашель

Кашель – одне з найчастіших причин звернення до лікаря. Причин може бути множинним: це може бути і інфекція, і звичайне подразнення дихальних шляхів.

Дуже важливо перед початком лікування визначити причину кашлю. Багато людей очікують, що кашель буде вилікувано за допомогою звичайних лікарських препаратів. Однак лише невеликому відсотку вдається пройти лікування кашлю самостійно та з успішним результатом. У багатьох кашель може пройти самостійно, все залежить від причин кашлю.

Як виникає кашель

Кашель – це складний рефлекторний процес, що у відповідь роздратування дихальних шляхів. Короткий різкий вдих супроводжується змиканням надгортанника та голосових зв'язок, а при підйомі діафрагми та скороченні експіраторних м'язів збільшується внутрішньогрудний тиск. Під час кашлю відбувається змикання надгортанника та закриття входу в гортань. При цьому повітря затримується у легенях. М'язи грудей, живота та діафрагми скорочуються, створюючи підвищений тиск. Потім повітря виходить назовні з характерним звуком, який ми і називаємо – кашель.

Причини кашлю

Причини кашлю можуть бути різноманітними. Що ви знаєте про причини кашлю? Чи знаєте Ви найпоширеніші причини?

Список "причин" кашлю:

 • вірусна інфекція (у хворого: температура, нежить, міалгія (біль у м'язах) та загальне нездужання. Кашель продуктивний, може самовиліковуватися. Рясне питво та знеболювальні препарати становлю основу лікування. При вірусній інфекції не рекомендується приймати антибіотики, тому що вони не ефективні.
 • бактеріальні інфекції (хворі на хронічні захворювання легень, вони схили до бактеріальних інфекцій, що піддаються лікуванню антибіотиками.)
 • туберкульоз (поширена інфекція). Пацієнти з ослабленим імунітетом і люди похилого віку мають підвищений ризик захворювання.
 • астма (зазвичай починається у дитинстві). Спричиняє приблизно 30% хронічного сухого кашлю.
 • гастроезофагеальний рефлюкс – є причиною 25% випадків хронічного сухого кашлю. Надлишок шлункових кислот закидається назад у стравохід, що і призводить до його подразнення.
 • занепокоєння при нервовій напрузі, яка дратує дихальні шляхи.
 • хвороби вуха - подразнення слизової оболонки слухового проходу може викликати кашель, внаслідок близького розташування чутливих нервів.
 • серцева недостатність – сухий кашель, може бути однією з перших ознак серцевої недостатності.
  синдром постназального затікання - в нормі слиз затікає по задній стінці порожнини носа в горлянку. Надмірна продукція слизу може призвести до хронічного кашлю.
 • забруднення навколишнього середовища, сигаретний дим
 • рак легенів
 • прийом деяких ліків

Лікування кашлю

Якщо у хворого наполегливий кашель, не завжди буває ефективним лікування лікарськими препаратами. Наприклад, це може бути завзятий сухий кашель, на тлі вірусної інфекції, який проходить самостійно, але процес одужання може тривати до трьох місяців.

Антибіотики не знімають запалення, тому в цьому випадку вони не призначаються.

У всіх випадках слід виключити інші часті причини кашлю, як астма, гастроезофагеальний рефлюкс або синдром постназального затікання, які слід лікувати.

Позбутися кашлю можна простими засобами та методами:

 • парові інгаляції
 • глибокі вдихи протягом 10 хв 4 десь у день
 • цинк та вітамін С

Вчені досі сперечаються, якщо докази того, що препарати, що пригнічують кашель, ефективніші, ніж відсутність лікування взагалі. Заходи мають бути спрямовані на усунення причин, що лежать в основі кашлю.

Ускладнення кашлю:

 • блювота (особливо у маленьких дітей)
 • непритомність, який зазвичай трапляється через кілька секунд після нападу кашлю і відбувається через зниження кровообігу мозку
 • нетримання сечі у жінок (народжених)
 • пневмоторакс (повітря в порожнині плеври) у пацієнтів з емфіземою

Ефективність протикашльових препаратів є одним із спірних питань. Тому краще використовувати більш прості засоби. Тим не менш, при деяких видах кашлю потрібне призначення медикаментозної терапії.


Кашель

Кашель – одно из самых частых поводовов обращения к врачу. Причин может быть множественно: это может быть и инфекция, и обычное раздражение дыхательных путей.

Очень важно, перед началом лечения, определить причину кашля. Многие люди ожидают, что кашель будет излечен с помощью обыкновенных лекарственных препаратов. Однако лишь небольшому проценту удается пройти лечение кашля самостоятельно и с успешным результатом. У многих кашель может пройти и самостоятельно, все зависит от причин кашля.

Как возникает кашель

Кашель – это сложный рефлекторный процесс, возникающий в ответ на раздражение дыхательных путей. Короткий резкий вдох сопровождается смыканием надгортанника и голосовых связок, а при подъеме диафрагмы и сокращении экспираторных мышц увеличивается внутригрудное давление. Во время кашля происходит смыкание надгортанника и закрытие входа в гортань. При этом воздух задерживается в легких. Мышцы груди, живота и диафрагмы сокращаются, создавая повышенное давление. Затем воздух выходит наружу с характерным звуком, который мы и зовем – кашель.

Лечение кашля

Если у больного упорный кашель, не всегда бывает эффективным лечение лекарственными препаратами. К примеру, это может быть упорный сухой кашель, на фоне вирусной инфекции, который проходит самостоятельно, но процесс выздоровления может занять до трех месяцев.

Антибиотики не снимают воспаление, поэтому в данном случаи они не назначаются.

Во всех случаях, следует исключить, другие частые причины кашля, как астма, гастроэзофагеальный рефлюкс или синдром постназального затекания, которые следует лечить.

Избавится от кашля можно простыми средствами и методами:

 • паровые ингаляции
 • глубокие вдохи в течении 10 мин 4 раза в день
 • цинк и витамин С

Ученые до сих пор спорят, если доказательства того, что препараты, подавляющие кашель, более эффективны, чем отсутствия лечения вообще. Меры должны быть направлены на устранение причин, которые лежат в основе кашля.

Осложнения кашля:

 • рвота (особенно у маленьких детей)
 • обморок, который обычно случается через несколько секунд после приступа кашля и происходит из-за снижения кровообращения мозга
 • недержание мочи у женщин (рожавших)
 • пневмоторакс (воздух в полости плевры) у пациентов с эмфиземой

Эффективность противокашлевых препаратов есть одним из спорных вопросов. Поэтому предпочтительнее всего использовать более простые средства. Тем не менее, при некоторых видах кашля необходимо назначение медикаментозной терапии.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!