МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

 • Ви повинні знати
 •  UA  RU

Рак шийки матки

Рак шийки матки - злоякісна пухлина, джерелом ракової пухлини шийки матки служать нормальні клітини (карциногенез), що покривають шийку матки.


Карциногенез – розвиток раку, від нормальних клітин до злоякісних клітин. Можуть спостерігатися проміжні передракові зміни, які виявлені, можуть бути успішно проліковані до повного одужання. Це є підставою для регулярного масового обстеження мазків із шийки матки – якщо зміни в мазку шийки будуть вказувати на передракові стани, пацієнтки можуть бути вчасно виліковані.

Фактори ризику раку шийки матки:

• Раннє початок статевого життя;
• рання вагітність та ранні перші пологи;
• велика кількість партнерів;
• аборти;
• запальні та венеричні захворювання;
• куріння;
• тривалий прийом гормональних контрацептивів;
• Порушення імунітету.

Зазвичай пухлина виникає на тлі передракових станів, до яких відносять: ерозію, плоскі кондиломи на шийці матки, рубцеві зміни після пологів та абортів, а також зміни властивостей клітин шийки матки, що виникли внаслідок тривалих запальних процесів.

Клінічні стадії раку шийки матки:

• Стадія 0 – рак in situ.
• Стадія I – пухлина обмежена шийкою матки.
• Стадія II – пухлина, що поширюється за межі шийки матки.
• Стадія III – пухлина за межами шийки матки.
• Стадія IV - пухлина проростає сусідні органи чи поширюється межі малого таза.

Характерними ознаками для раку шийки матки – кров'яні виділення, бувають ациклічні кровотечі, гнійні, смердючі виділення, болі, лихоманку, виснаження, порушення функції сусідніх органів.
При прогресуванні раку шийки матки та поширенні пухлини на органи малого тазу з'являються такі симптоми як біль у спині, ногах, набряк ніг, порушення сечовипускання та дефекації. Можуть виникати нориці, що з'єднують кишечник та піхву.

Для визначення раку, на ранніх стадіях, використовуються методи обстеження – цитологія, кольпоскопія, та при необхідності біопсія шийки матки. Для визначення стадії процесу використовують ректороманоскопію, цистоскопію, КТ, МРТ, ангіо- та лімфографію.

Лікування раку шийки матки комбіноване і включає операцію, хіміотерапію та променеву терапію.

У кожному конкретному випадку лікування призначається індивідуально, це залежить від стадії захворювання, супутніх захворювань, стану шийки матки, так і наявності запальних захворювань в даний час.

Хірургічне лікування можливе лише при І та ІІа стадіях, воно проводиться у комбінації з променевою терапією.
Успіх лікування раку шийки матки залежить від віку пацієнтки, правильності підбору терапії, а головне від ранньої діагностики захворювання.
Коли рак шийки матки виявляють на ранній стадії, прогноз дуже сприятливий і хворобу вдається вилікувати одними хірургічними методами.


Рак шейки матки - злокачественная опухоль, источником раковой опухоли шейки матки служат нормальные клетки (Карциногенез), покрывающие шейку матки.

 

Карциногенез – развитие рака, от нормальных клеток к злокачественным клеткам. Могут наблюдаться промежуточные предраковые изменения, которые будучи выявленными, могут быть успешно пролечены до полного выздоровления. Это является основанием для регулярного массового обследования мазков из шейки матки – если изменения в шеечном мазке будут указывать на предраковые состояния, пациентки могут быть вовремя вылечены.

Факторы риска рака шейки матки:

   • Раннее начало половой жизньи;
   • ранняя беременность и ранние первые роды;
   • большое количество партнеров;
   • аборты;
   • воспалительные и венерические заболевания;
   • курение;
   • длительный прием гормональных контрацептивов;
   • нарушение иммунитета.

 

Обычно опухоль возникает на фоне предраковых состояний, к которым относят: эрозию, плоские кондиломы на шейке матки, рубцовые изменения после родов и абортов, а также изменения свойств клеток шейки матки, возникшие в результате длительно текущих воспалительных процессов.

Клинические стадии рака шейки матки:

   • Стадия 0 - рак in situ.
   • Стадия I - опухоль ограничена шейкой матки.
   • Стадия II - опухоль, распространяется за пределы шейки матки.
   • Стадия III - опухоль за пределами шейки матки.
   • Стадия IV - опухоль прорастает на соседние органы либо распространяется за пределы малого таза.

 

Характерными признаками для рака шейки матки - кровяные выделения, бывают ациклические кровотечения, гноевидные, зловонные выделения, боли, лихорадку, истощение, нарушения функции соседних органов.
При прогрессировании рака шейки матки, и распространении опухоли на органы малого таза появляются такие симптомы как боль в спине, ногах, отек ног, нарушение мочеиспускания и дефекации. Могут возникать свищи, соединяющие кишечник и влагалище.

Для определения рака, на ранних стадиях, используются методы обследования - цитология, кольпоскопия, и при необходимости биопсия шейки матки. Для определения стадии процесса используют ректороманоскопию, цистоскопию, КТ, МРТ, ангио- и лимфографию.

Лечение рака шейки матки комбинированное и включает операцию, химиотерапию и лучевую терапию.

В каждом конкретном случае лечение назначается индивидуально, это зависит как от стадии заболевания, сопутствующих заболеваний, состояния шейки матки, так и наличия воспалительных заболеваний в настоящее время.

Хирургическое лечение возможно только при I и IIа стадиях, оно проводится в комбинации с лучевой терапией.
Успех лечения рака шейки матки зависит от возраста пациентки, правильности подбора терапии, а, главное, от ранней диагностики заболевания.
Когда рак шейки матки выявляют на ранней стадии, прогноз весьма благоприятен и болезнь удается вылечить одними хирургическими методами.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!