МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати

Цікаве

Дихальна алергія

Дихальна алергія – це своєрідна реакція організму те чи інше речовина, якого у нього створилася підвищена чутливість.

Термін "алергія" означає "інша реакція". Йдеться про зміну реактивності тканин після контакту організму із сторонньою речовиною. Алергія є особливою здатністю реагування, характерною для певних осіб.

Серед найвідоміших алергенів можна назвати:

  • Кімнатний пил, пух, пір'я птахів, деякі медикаменти, мікроби, шерсть тварин, деякі харчові продукти, пилок квітів та суперечки цвілі.

Пилок квітів та суперечки цвілі є найпоширенішою причиною багатьох алергічних проявів, особливо у дітей.

Прояв ознак алергії залежить від сезонної наявності пилку чи суперечок цвілі у певних кліматах.

У деяких дітей може виникнути кропив'янка (уртикарія) або нежить.

Щоразу, коли дітей з алергічною патологією, привозять у сільську місцевість, де цвіль старих парканів, будівель або пилок рослин містить алергічні речовини, починається новий напад алергічної реакції.

Проявляється дихальна алергія по-різному:

  • у когось нежить починається, у деяких висипання на шкірі та свербіння, чхання, але найсерйозніші прояви – бронхіальна астма, алергічний обструктивний бронхіт.

У таких випадках рекомендують позбутися домашнього побуту від килимів, пухових ковдр і подушок, квітучих вазонів, тварин та ін. Регулярне вологе прибирання, повноцінне провітрювання приміщення і найважливіший захід - правильне підібране лікування!!


Дыхательная аллергия

Дыхательная аллергия – это своеобразная реакция организма на то или иное вещество, к которому у него создалась повышенная чувствительность.

Термин «аллергия» означает «иная реакция». Речь идет об изменении реактивности тканей после контакта организма с посторонним веществом. Аллергия представляет собой особую способность реагирования, характерную для определенных лиц.

Среди самых известных аллергенов можно назвать:

  • Комнатная пыль, пух, перья птиц, некоторые медикаменты, микробы, шерсть животных, некоторые пищевые продукты, пыльца цветов и споры плесени.

Пыльца цветов и споры плесени являются самой распространенной причиной многих аллергических проявлений, в особенности у детей.

Проявление признаков аллергии зависит от сезонного наличия пыльцы или споров плесени в определенных климатах.

У некоторых детей может возникнуть крапивница (уртикария) или насморк.

Каждый раз, когда детей с аллергической патологией, привозят в сельскую местность, где плесень старых заборов, зданий или пыльца растений содержат аллергизирующие вещества, начинается новый приступ аллергической реакции.

Проявляется дыхательная аллергия по-разному:

  • у кого-то насморк начинается, у некоторых высыпания на коже и зуд, чихание, но самое серьёзные проявление – бронхиальная астма, аллергический обструктивный бронхит.

В таких случаях рекомендуют избавиться в домашнем обиходе от ковров, пуховых одеял и подушек, цветущих вазонов, животных и др. Регулярная влажная уборка, полноценное проветривание помещения и самое важное мероприятие - правильное подобранное лечение!!

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!