МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

 • Ви повинні знати
 •  UA  RU

Ларінгіт

Одне з найнебезпечніших захворювань грудних та малих дітей. Лікується лише у добре оснащених лікарнях. Тому, за перших ознаках захворювання гортані, батьки зобов'язані звертатися до лікаря і займатися самолікуванням!!!!

Прояв захворювання

Ларингіт проявляється:

 • жорсткий, гавкаючий кашель, приглушений або хрипкий, рідше невиразним голосом
 • ціаноз (синюшність) особи
 • прискореним серцебиттям
 • неспокійним станом, що переходить у сонливість
 • шумним диханням - свистом (корнаж) при вдиху (у зв'язку з проходженням повітря через прохід гортані, що звужувався).

Протягом ларингіту можуть виникнути непередбачувані погіршення.

Лікування

Правильне медичне лікування призводить до швидкого вирішення багатьох випадків.

Однак деякі надгострі форми ларингіту можуть мати смертельний результат, тільки інтубація або трахеотомія можуть допомогти уникнути фатальної розв'язки в цих випадках.

До приходу лікаря батькам рекомендується:

 • давати дитині жарознижувальні засоби у вигляді супозиторій
 • шию дитини обгортати теплими сухими компресами (без спиртових добавок!)
 • дати дитині до доступу чистого повітря (чисте повітря сприяє зменшенню спазму).

Після прибуття дитини до лікарні лікування надалі ведеться під наглядом лікаря. Лікар призначає антибіотики, лікування під кисневим наметом, кортикоїди, інтубація, внутрішньовенні перфузії та, у разі потреби, трахеотомія.


Ларингит

Одно из самых опасных заболеваний грудных и малых детей. Лечится только в хорошо оснащенных больницах. Поэтому, при первых признаках заболевания гортани, родители обязаны обращаться к врачу и не заниматься самолечением!!!!

Проявление заболевания

Ларингит проявляется:

 • жесткий, лающий кашель, приглушенный или хриплый, реже неясным голосом
 • цианоз (синюшность) лица
 • учащенным сердцебиением
 • беспокойным состоянием, переходящее в сонливость
 • шумным дыханием - свистом (корнаж) при вдохе (в связи с прохождением воздуха через сужавшийся проход гортани).

В течение ларингита могут возникнуть непредвиденные ухудшения.

Лечение

Правильное медицинское лечение приводит к быстрому разрешению многих случаев.

Однако некоторые сверхострые формы ларингита могут иметь смертельный исход, только интубация или трахеотомия могут помочь избежать роковой развязки в этих случаях.

До прихода врача родителям рекомендуется следующее:

 • давать ребенку жаропонижающие средства в виде суппозиторий
 • шею ребенка обворачивать теплыми сухими компрессами (без спиртовых добавок!!!)
 • дать ребенку к доступу чистого воздуха ( чистый воздух способствует уменьшению спазма).

После прибытия ребенка в больницу лечение в дальнейшем ведется под наблюдением врача. Врач назначает антибиотики, лечение под кислородной палаткой, кортикоиды, интубация, внутривенные перфузии и, случаях надобности, трахеотомия.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!