МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати
  •  UA  RU

Ринофарингіт

Гострий ринофарингіт – запалення слизової оболонки носа та глотки.

Під цим поняттям мають на увазі запалення слизової оболонки носа (від грецького rhis, rhinos = ніс) та слизової оболонки глотки (від латинського pharuna, pharungos = горло). Це захворювання, що найчастіше зустрічається серед захворювань дихального апарату, особливо у дітей. Воно викликане здебільшого вірусами.

Симптоми

Ринофарингіт починається з підвищення температури тіла, яка може тривати кілька днів. Зникає апетит, з'являється млявість, дихання стає частішим, починається кашель, сон стає неспокійним.
Якщо інфекція захоплює гортань, кашель посилюється, голос стає хрипким, дихання скрутним.

Спочатку не спостерігається носової секреції, але вже починається відтік слизової оболонки носа і стає важко дихати носом. Згодом можуть з'являтися секреції, які стікають на задній стінці глотки. Глотка стає червоною. Після трьох-чотирьох днів залишається лише нежить та розлади, пов'язані з носовою секрецією, кашель стає більш рідкісним та продуктивним.

Серед можливих ускладнень можуть бути: бактеріальний фарингіт, трахеобронхіт, отит та бронхопневмонія.

Лікування

Перший захід – це боротьба з лихоманкою за допомогою жарознижувальних препаратів. У боротьбі з нежиттю - приймають судинозвужувальні краплі в ніс. Призначити лікування при ринофарингіт може тільки лікар. Це дуже важливо ще й тому, що прояви ринофарингіту можуть бути симптомами таких серйозних захворювань, як грип або інша гостра вірусна респіраторна інфекція (ГРВІ), а також кір, скарлатина, дифтерія.

Кожне з цих захворювань вимагає своєї тактики лікування, а для цього дуже важливо якомога раніше поставити діагноз.


Острый ринофарингит - воспаление слизистой оболочки носа и глотки.

Под этим понятием подразумевают воспаление слизистой оболочки носа (от греческого rhis, rhinos= нос) и слизистой оболочки глотки (от латинского pharuna, pharungos= горло). Это наиболее часто встречаемое заболевание среди заболеваний дыхательного аппарата, особенно у детей. Оно вызвано в большинстве случаев вирусами.

Симптомы

Ринофарингит начинается с повышения температуры тела, которая может держаться несколько дней. Пропадает аппетит, появляется вялость, дыхание становится более частым, начинается кашель, сон стает беспокойным.
Если инфекция захватывает гортань, кашель усиливается, голос становится хриплым, дыхание затруднительным.

Вначале не наблюдается носовой секреции, но уже начинается оттек слизистой носа и становится трудно дышать носом. Впоследствии могут появляться секреции, которые стекают по задней стенке глотки. Глотка становится красной. После трёх-четырех дней остается только насморк и расстройства, связанные с носовой секрецией, кашель становится более редким и продуктивным.
Среди возможных осложнений могут быть: бактериальный фарингит, трахеобронхит, отит и бронхопневмония.

Лечение

Первое мероприятие - это борьба с лихорадкой при помощи жаропонижающих препаратов. В борьбе с насморком – принимают сосудосуживающие капли в нос. Назначить лечение при ринофарингите может только врач. Это очень важно еще и потому, что проявления ринофарингита могут быть симптомами таких серьезных заболеваний, как грипп, либо другая острая вирусная респираторная инфекция (ОРВИ), а также корь, скарлатина, дифтерия.

Каждое из этих Заболеваний требует своей тактики лечения, а для этого очень важно как можно раньше поставить диагноз.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!