МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати
  •  UA  RU

Кір

Кір (лат. Morbilli) - заразне захворювання, що викликається вірусом і характерно високою температурою, кашлем, носовою та очною секрецією, характерним висипанням на шкірі.

Передається кір безпосередньо, від хворого (який є заразним за 4-5 днів до появи висипки та протягом усього періоду висипання). Також, кір, передається повітряно-краплинним шляхом, під час розмови, кашлю, чхання.

Діти віком від 1 до 10 років особливо сприйнятливі до цього захворювання. До 3-х літнього віку бажано, щоб дитина не хворіла, так як до цього віку ускладнення бувають частими і важкими.

Інкубаційний період продовжується 10-12 днів. У деяких випадках до 28 днів.

Катаральний або передвисипний період триває 3-4 дні, до моменту появи висипки:
- температура підвищується до 39-40 градусів, з'являється чхання, кашель,
- рясні носові виділення, очні кон'юнктиви червоніють,
- повіки припухлі, напівзаплющені, очі сльозяться,

Спочатку хворобу можна сприйняти як простудне захворювання. У катаральний або передвисипний період є характерна ознака - Копліка:
- На слизовій оболонці щік, на рівні корінних зубів з'являються кілька червоних плям навколо дрібних білих горбків, що нагадують манну крупицю, розсіяних по всій слизовій оболонці. Глоткове дно яскраво-червоного кольору, а м'якому – маленькі геморагічні точки.
Загальний стан погіршується, з'являється сонливість, відсутність апетиту, боє головний і м'язовий біль.

Висипання з'являється на шкірі через 3-4 дні після початку хвороби.
Висип (екзантема) – з'являється спочатку за вухами, на обличчі та шиї. Протягом наступного дня з'являються плями на тулубі. У наступні дні поширюються від основи кінцівок до пальців.
Коли висипка досягає рук і ніг, вона починає бліднути на обличчі та шиї, а температура починає знижуватися. Одужання починає наступати через 6-8 днів після початку хвороби. Замість висипки залишаються коричневі плями, потім настає лущення шкіри. Кашель, чхання поступово зникають за кілька днів. Загальний стан покращується, з'являється апетит.
За 9-10 днів хвороба минає.

Ускладнення від кору:
- бронхопневмонія
- коровий круп
- стоматити, отити, інтерстиціальні пневмонії, енцефаліт


Корь (лат. Morbilli)

Корь (лат. Morbilli) - заразное заболевание, вызываемое вирусом и характерно высокой температурой, кашлем, носовой и глазной секрецией, характерным высыпанием на коже.

Передается корь непосредственно, от больного (который является заразным за 4-5 дней до появления сыпи и в течении всего периода высыпания). Также, корь, передается воздушно-капельным путем, во время разговора, кашля, чихания.

Дети от 1 до 10 лет особенно восприимчивы к этому заболеванию. До 3х летнего возраста желательно, чтобы ребенок не болел, так как до этого возраста осложнения бывают частыми и тяжелыми.

Инкубационный период продолжается 10-12 дней. В некоторых случаях до 28 дней.

Катаральный или предвысыпной период длится 3-4 дня, до момента появления сыпи:
- температура повышается до 39-40 градусов, появляется чихание, кашель,
- обильные носовые выделения, глазные конъюнктивы краснеют,
- веки припухшие, полузакрытые, глаза слезятся,

Изначально болезнь можно принять , как простудное заболевание. В катаральный или предвысыпной период есть характерный признак – Коплика:
- на слизистой оболочке щек, на уровне коренных зубов появляются несколько красных пятен вокруг мелких белых бугорков, напоминающих манную крупицу, рассеянных по всей слизистой оболочке. Глоточное дно ярко-красного цвета, а на мягком – маленькие геморрагические точки.
Общее состояние ухудшается, появляется сонливость, отсутствие аппетита, боявляется головная и мышечная боль.

Сыпь появляется на коже через 3-4 дня после начала болезни.
Сыпь (экзантема) – появляется сперва за ушами, на лице и шее. В течении следующего дня появляются пятна на туловище. В следующие дни- распространяются от основания конечностей к пальцам.
Когда сыпь достигает рук и ног, она начинает бледнеть на лице и шее, а температура начинает понижаться. Выздоровление начинает наступать спустя 6-8 дней после начала болезни. Вместо сыпи остаются коричневые пятна, затем наступает шелушение кожи. Кашель, чихание постепенно исчезают за несколько дней. Общее состояние улучшается, появляется аппетит.
За 9-10 дней болезнь проходит.

 

Осложнения от кори:
- бронхопневмония
- коревый круп
- стоматиты, отиты, интерстициальные пневмонии, энцефалит

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!