МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

 • Ви повинні знати
 •  UA  RU

Гастрит. Причини, симптоматика та лікування

Гастрит – це запальний процес слизового покриву шлунка, який є джерелом пошкодження функціонування однієї з найважливіших органів організму людини. З появою гастриту їжа важко перетравлюється, що проявляється хворобливим почуттям нездужання. Гастрит, як і безліч інших захворювань, проявляється гострим та хронічним.

На сьогодні гастрит найбільш поширена і небезпечна недуга. Гастриту характерне різноманіття причин, що викликають розвиток ускладнень. Гастрит супроводжується запаленням. Гостре запалення відбувається швидко. Дефект слизових оболонок шлунка має ризик летального результату. Хронічне запалення протікає довгостроково, зменшує працездатність та якість життєдіяльності загалом.

Основними симптомами наявності гастриту є:

 • відчуття тяжкості у животі;
 • сильні ріжучі, болі, що тягнуть;
 • блювота;
 • печія;
 • діарея;
 • неприємний запах з рота;
 • Вздуття живота;
 • Гази;

При перших симптомах необхідно записатися на прийом до лікаря-гастроентеролога. Лікар допоможе визначити основну причину появи захворювання та сприяти його лікуванню та профілактиці. Зазвичай причинами гастриту є: порушення раціонального харчування, надмірне вживання алкоголю, більшість медикаментів, сильно газовані напої та інші причини, що наочно відображаються на стані шлунка.

Хронічна форма має ризик інволюцій (зменшення) слизової оболонки шлунка. Зрештою, залози шлунка припиняють природно здійснювати свої важливі функції. Замість дієздатних клітин утворюються нетипові клітини. Незбалансованість перебігу регенерації клітин слизової оболонки – це найвідоміша причина появи виразки та онкології шлунка.

Лікування гастриту

Зазвичай лікарі рекомендують медикаментозну терапію, прийом певних лікарських препаратів допоможе нейтралізувати хворобливі симптоми гастриту та нормалізувати роботу шлунка та травної системи загалом. Необхідно дотримуватися суворої дієти. Вживати в їжу пісні страви, рисові та молочні каші, натуральні соки, киселі. Не можна нічого смаженого, кислого, гострого, солоного, копченого, маринованого. Кава, газовані напої, алкоголь – це згубно позначається на шлунку, тому краще від таких продуктів відмовитися. Дієту прописує лікар-дієтолог та гастроентеролог.

У жодному разі не можна займатися самолікуванням, тільки кваліфіковані фахівці зможуть допомогти впоратися із цим захворюванням. Щоб бути впевненим та призначити правильне лікування, лікарем може бути призначене додаткове обстеження: УЗД, езофагогастродуоденоскопію – дослідження відділів травного тракту за допомогою спеціального обладнання (гастроскопа), біопсію, здачу аналізу крові. Маючи результати досліджень, лікар з повною впевненістю призначить правильну антибактеріальну терапію, дієту та медикаментозне лікування.

 


Гастрит. Причины, симптоматика и лечение

Гастрит – это воспалительный процесс слизистого покрова желудка, который служит источником для повреждения функционирования одного из важнейших органов организма человека. При появлении гастрита еда с трудом переваривается, что проявляется болезненным чувством недомогания. Гастрит, как и множество других заболеваний, проявляется острым и хроническим.

На сегодня гастрит наиболее распространённый и опасный недуг. Гастриту характерно многообразие причин, вызывающих развитие осложнений. Гастрит сопровождается воспалением. Острое воспаление проходит быстро. Дефект слизистых желудка имеет риск летального исхода. Хроническое воспаление протекает долговременно, уменьшает работоспособность и качество жизнедеятельности в общем.

Основными симптомами наличия гастрита являются:

 • ощущения тяжести в животе;
 • сильные режущие, тянущие боли;
 • рвота;
 • изжога;
 • диарея;
 • неприятный запаха изо рта;
 • раздутие живота;
 • газы;

При первых же симптомах необходимо записаться на приём к врачу-гастроэнтерологу. Врач поможет определить основную причину появления заболевания и поспособствовать его лечению и профилактике. Обычно причинами гастрита являются: нарушение рационального питания, чрезмерное употребление алкоголя, большинство медикаментов, сильно газированные напитки и другие усугубляющие причины, наглядно отображающиеся на состоянии желудка.

Хроническая форма имеет риск инволюций (уменьшения) слизистой желудка. В конечном итоге, железы желудка прекращают естественно осуществлять свои важные функции. Вместо дееспособных клеток создаются нетипичные клетки. Несбалансированность протекания регенерации клеток слизистой – это наиболее известная причина появления язвы и онкологии желудка.

Обычно врачи рекомендуют медикаментозную терапию, приём определённых лекарственных препаратов поможет нейтрализовать болезненные симптомы гастрита и нормализовать работу желудка и пищеварительной системы в общем. Необходимо соблюдать строгую диету. Употреблять в пищу постные блюда, рисовые и молочные каши, натуральные соки, кисели. Нельзя ничего жаренного, кислого, острого, солёного, копченого, маринованного. Кофе, газированные напитки, алкоголь – всё это пагубно сказывается на желудке, поэтому лучше от таких продуктов отказаться. Диету прописывает врач-диетолог и гастроэнтеролог.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, только квалифицированные специалисты смогут помочь справиться с этим заболеванием. Чтобы быть уверенным и назначить правильное лечение, врачом может быть назначено дополнительное обследование: УЗИ, эзофагогастродуоденоскопию - исследование отделов пищеварительного тракта с помощью специального оборудования (гастроскопа), биопсию, сдачу анализа крови. Имея результаты исследований, врач с полной уверенностью назначит правильную антибактериальную терапию, диету и медикаментозное лечение.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!