МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

 • Ви повинні знати
 •  UA  RU

Цукровий діабет типу 1

Цукровий діабет 1 типу, як правило, діагностується у дітей та молодих людей, і він був раніше відомий як діабет неповнолітніх.

При діабеті 1 типу організм не виробляє інсулін. Інсулін є гормоном, який повинен перетворити цукор (глюкоза), крохмаль та інші продукти харчування на енергію, необхідну для повсякденного життя.

Для цього типу цукрового діабету властиве прояв основних симптомів захворювання, які швидко прогресують з часом.

Основним методом лікування є ін'єкції інсуліну, що нормалізують обмін речовин організму. Найчастіше це захворювання є генетично обумовленим дефектами низки генів.

Діабет типу 1 є серйозним захворюванням, але люди з діабетом можуть жити довгим, здоровим та щасливим життям. Без лікування діабет 1-го типу швидко прогресує і призводить до виникнення важких ускладнень, таких як кетоацидоз і діабетична кома, що закінчуються смертю хворого.

Ускладнення

Наявність цукрового діабету типу 1 збільшує ризик багатьох серйозних ускладнень. Деякі ускладнення цукрового діабету типу 1 включають:

 • серцево-судинні захворювання,
 • різні захворювання сітківки ока (ретинопатія),
 • ушкодження нерва (невропатія),
 • ушкодження нирок (нефропатія).

Лікування цукрового діабету 1-го типу

 • Дієта – зниження споживання вуглеводів у щоденному раціоні харчування. Є додатковим методом і ефективність видно лише у поєднанні з інсуліном.
 • Зменшення чи жорсткий контроль фізичних навантажень.
 • Замісна інсулінотерапія

Сахарный диабет типа 1

Сахарный диабет 1 типа, как правило, диагностируется у детей и молодых людей, и он был ранее известен как диабет несовершеннолетних.

При диабете 1 типа, организм не производит инсулин. Инсулин является гормоном, который должен преобразовать сахар (глюкоза), крахмал и другие продукты питания в энергию, необходимую для повседневной жизни.

Для этого типа сахарного диабета свойственно проявление основных симптомов заболевания, которые быстро прогрессируют со временем.

Основным методом лечения являются инъекции инсулина, нормализующие обмен веществ организма. Чаще всего это заболевание является генетически обусловленным дефектами ряда генов.

Диабет типа 1 является серьезным заболеванием, но люди с диабетом могут жить долгой, здоровой и счастливой жизнью. В отсутствие лечения диабет 1-го типа быстро прогрессирует и приводит к возникновению тяжёлых осложнений, таких как кетоацидоз и диабетическая кома, заканчивающихся смертью больного.

Осложнения

Наличие сахарного диабета 1 типа увеличивает риск многих серьезных осложнений. Некоторые осложнения сахарного диабета 1 типа включают:

 • сердечнососудистые заболевания,
 • различные заболевания сетчатки глаза (ретинопатия),
 • повреждение нерва (невропатия),
 • повреждение почек (нефропатия).

Лечение сахарного диабета 1-го типа

 • Диета — снижение потребления углеводов в каждодневном рационе питания. Является дополнительным методом и эффективность видна только в сочетании с инсулином.
 • Уменьшение или жесткое контролирование физических нагрузок.
 • Заместительная инсулинотерапия
Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!