МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати
  •  UA  RU

Вітряна Віспа (вітрянка)

Вітряна віспа (від лат varicella) – заразне вірусне захворювання з легким перебігом, викликається вірусом і характеризується загальним везикулярним висипанням.

Джерело вірусу походить від хворого, який залишається заразним протягом всієї хвороби, до падіння скорин (14-21 день). Хвороба передається безпосередньо від хворого на здоровий повітряно крапельним шляхом (при розмові, чханні, кашлі, а також і через вміст висипних елементів).

Період інкубації загалом 14 днів.

Інвазія (передвисипний період) - 1-2 дні, з легкою лихоманкою, головними та м'язовими болями, легким нездужанням. Слизова оболонка глотки стає червоною.

У період розпалу хвороби характерно висипом, що з'являється на шкірних покровах і набуває вигляду червоних плям, що припухають за кілька годин, а потім перетворюються на бульбашки, які містять прозору рідину і нагадують краплі роси.

На третій день-рідина в бульбашках каламутніє і вони перетворюються на пустули. Пустули утворюють кірочки і відпадають через 7-10 днів (якщо скоринки були зірвані чи інфікованими, де вони залишають по собі жодних слідів). Висипання під час хвороби супроводжується свербінням.

Вітряною віспою краще перехворіти в ранньому віці. У дорослих хвороба протікає важче. Однак у дітей також не все так просто. Якщо імунна система готова до боротьби з вірусами, то хвороба протікає у легкій чи середній тяжкості формі та швидко забувається. Але буває і тяжкий перебіг вітрянки, з вираженими явищами інтоксикації, лихоманки.
Ускладнення вітряної віспи

Найчастішими бувають вторинні інфекції бульбашок звичайними мікробами (стафілококи, стрептококи), зумовлені чуханням та недостатньою гігієною:
- піодерміти
- абсцеси
- флегмони
- стоматити
- кон'юнктивіти
- Найнебезпечніше ускладнення – менінго-енцефаліт.

Повторне захворювання на вітрянку виключено.


Ветряная Оспа (от лат varicella)

Ветряная Оспа (ветрянка) – заразное вирусное заболевание с легким течением, вызывается вирусом и характеризуется общим везикулярным высыпанием.

Источник вируса происходит от больного, который остается заразным в течении всей болезни, до падения корочек (14-21 день). Болезнь передается непосредственно от больного здоровому воздушно капельным путем ( при разговоре, чихании, кашле, а также и через содержимое высыпных элементов).

Период инкубации в среднем 14 дней.

Инвазия (предвысыпной период)- 1-2 дня, с легкой лихорадкой, головными и мышечными болями, легким недомоганием. Слизистая глотки становится красной.

В период разгара болезни характерно сыпью, которая появляется на кожных покровах и принимает вид красных пятен, припухающих за несколько часов, а затем превращающиеся в пузырьки, которые содержат прозрачную жидкость и напоминают капли росы.

На третий день- жидкость в пузырьках мутнеет и они превращаются в пустулы. Пустулы образуют корочки и отпадают через 7-10 дней ( если корочки не были сорваны или инфицированными, они не оставляют после себя никаких следов). Высыпание во время болезни сопровождается зудом.

Ветряной оспой лучше переболеть в раннем возрасте. У взрослых болезнь протекает тяжелее. Однако у детей тоже не все так просто. Если иммунная система готова к борьбе с вирусами, то болезнь протекает в легкой или средней тяжести форме и быстро забывается. Но бывает и тяжелое течение ветрянки, с выраженными явлениями интоксикации, лихорадки.

Осложнения ветряной оспы

Наиболее частыми бывают вторичные инфекции пузырьков обыкновенными микробами (стафилококки, стрептококки), обусловленные чесанием и недостаточной гигиеной:
- пиодермиты
- абсцессы
- флегмоны
- стоматиты
- конъюнктивиты
- самое опасное осложнение – менинго-энцефалит.

Повторное заболевание ветрянкой исключено.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!