МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати

Навіщо потрібні ходунки особам з інвалідністью?

Які переваги мають ходунки для інвалідів?

Багато хто вважає, що можна обійтися тростиною або милицями, але бувають випадки, коли потрібна хороша стійкість. Саме тоді на допомогу приходять ходунки для інвалідів, які забезпечують стабільне становище тіла за менших зусиль.

Сьогодні є кілька різновидів ходунків, які можна поділити на 3 групи:

Фіксовані. Складаються з цільної опори, яка не має рухливих частин. Людина піднімає та переставляє ходунки у процесі пересування.
Крокують. За рахунок наявності шарнірного каркасу корпус пересувається по черзі з кожного боку. Найчастіше виробники встановлюють у цей вид ходунків можливість перемикання режиму «Фіксований / крокуючий».

Ролотори. До опори прироблено колеса, що полегшують процес пересування. Кількість коліс – від 2 до 4, залежно від моделі. У деяких варіантах можна побачити гальмівну систему.

Деякі види ходунків мають вбудовані сидіння, які забезпечать відпочинок для пацієнта. Також виробник Норма Трейд часто передбачає можливість встановлення кошика для речей. Як матеріал для опори найчастіше виступає алюміній. Багато конструкцій мають регулювання корпусу по висоті. Для комфортності області захоплення встановлюються пластикові або прогумовані накладки, які перешкоджають ковзанню рук на опорі.

Ця техніка випускається як для дорослих, так і для дітей, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Це може бути спричинене ДЦП, неправильною анатомією нижніх кінцівок, нещасним випадком чи іншими причинами. Незміцнілому дитячому організму ходунки допоможуть знизити навантаження і збільшать ймовірність успішного лікування, якщо воно можливе, звичайно ж.


Какие преимущества несут в себе ходунки для инвалидов?

Многие полагают, что можно обойтись тростями или костылями, но бывают случаи, когда требуется хорошая устойчивость. Именно тогда на помощь приходят ходунки для инвалидов, которые обеспечивают стабильное положение тела человека при меньших усилиях.

Сегодня выпускают несколько разновидностей ходунков, которые можно разделить на 3 группы:

Фиксированные. Состоят из цельной опоры, не имеющей подвижных частей. Человек поднимает и переставляет ходунки в процессе передвижения.
Шагающие. За счет наличия шарнирного каркаса корпус передвигается поочередно с каждой стороны. Очень часто производители устанавливают в данный вид ходунков возможность переключения режима «Фиксированный/шагающий».

Роллаторы. К опоре приделаны колеса, облегчающие процесс передвижения. Количество колес – от 2 до 4 в зависимости от модели. На некоторых вариантах можно увидеть тормозную систему.

Некоторые виды ходунков имеют встроенные сиденья, которые обеспечат отдых для пациента. Также производитель Норма Трейд часто предусматривает возможность установки корзины для вещей. В качестве материала для опоры чаще всего выступает алюминий. Многие конструкции имеют регулировку корпуса по высоте. Для комфортности в области захвата устанавливаются пластиковые или прорезиненные накладки, которые препятствуют скольжению рук на опоре.

Данная техника выпускается как для взрослых, так и для детей, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Это может быть вызвано ДЦП, неправильной анатомией нижних конечностей, несчастным случаем или другими причинами. Неокрепшему детскому организму ходунки помогут снизить нагрузку и увеличат вероятность успешного лечения, если оно возможно, конечно же.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!