МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати

Ехінококова кіста

Ехінокок - це один з видів гельмінтів, основним господарем якого є собаки.

Людина для цього паразитуючого є проміжним господарем. У цьому випадку з яйця ехінокока, що потрапив у наш кишечник, виходить личинка (онкосфера), яка з припливом крові може потрапити в будь-яку частину організму людини. Вибравши собі місце для поселення, онкосфера укорінюється в тканинах організму (найчастіше – це печінка) та розвивається у пухирчасту стадію.

Ці міхури називаються ехінококовими кістами. Зростають вони дуже повільно і можуть досягати величезних розмірів, стискаючи при цьому навколишні структури та органи-викликаючи дискомфорт і тиск.

Основна небезпека ехінокока є розрив кісти. Розрив кісти може спричинити алергічний шок, а внутрішні органи густо розсіються яйцями паразитів.

Діагностика ехінокока буває дуже скрутна. Найнадійнішим способом лікування ехінококо - оперативне видалення кісти з усім її вмістом. Завдання вирішується за допомогою-ендоскопії. Є медикаментозні методи терапії.

Лікування проводиться за допомогою мебендазолу та альбендазолу.


Эхинококковая киста

Эхинококк- это один из видов гельминтов, основным хозяином которого есть собаки.

Человек для этого паразитирующего, является промежуточным хозяином. В этом случае из попавшего в наш кишечник яйца эхинококка выходит личинка (онкосфера), которая с притоком крови может попасть в любою часть организма человека. Выбрав себе место для поселения, онкосфера укореняется в тканях организма (чаще всего – это печень) и развивается в пузырчатую стадию.

Эти пузыри называются эхинококковыми кистами. Растут они очень медленно и могут достигать огромных размеров, сдавливая при этом окружающие структуры и органы- вызывая дискомфорт и давление.

Основная опасность эхинококка является разрыв кисты. Разрыв кисты может вызвать аллергический шок, а внутренние органы густо рассеются яйцами паразитов.

Диагностика эхинококка бывает весьма затруднительная. Самым надежным способом лечения эхинококка- оперативное удаление кисты со всем ее содержимым. Задача решается с помощью- эндоскопии. Есть и медикаментозные методы терапии.

Лечение проводится с помощью мебендазола и альбендазола.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!