МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

 • Ви повинні знати

Шкірні інфекції у дітей

Шкіра дитини відрізняється великою крихкістю та схильністю до різних інфекцій та висипань. Для попередження шкірних захворювань потрібен цілий ряд обов'язкових заходів: щоденне купання, чиста та добре випрана білизна, своєчасна зміна пелюшок, правильне лікування проносів тощо.

Шкірні інфекції дуже часто явище у новонароджених та грудних дітей. Їх викликають в основному стрептококи та стафілококи. За винятком кількох типових уражень – бешиха, фурункули; клінічний аспект який завжди дозволяє уточнити причину захворювання.

Ідеальним було б взяття відповідного патологічного "продукту" (гній, рідина з бульбашок, лусочки шкіри) з метою виявлення збудника хвороби та встановлення шляхом антибіограми місцевого або загального цілеспрямованого лікування відповідним антибіотиком.

Причини захворювання на шкірні інфекції

Шкірним інфекціям сприяють безліч факторів, серед яких можна сказати:

 • шкірні інфекції та особливо інфекції грудних залоз матері
 • недотримання матір'ю правил гігієни (не миє руки, не омиває груди, не приймає щоденну ванну (душ), носить брудну білизну). На жаль, на сьогоднішній день це одна з найпоширеніших причин.
 • контакт новонародженого або немовляти з іншими дітьми, які страждають на шкірні інфекції
 • коли з'явилося невелике або значне скупчення гною (фолікуліт, абсцес, фурункул), його видавлюють замість видалення гною шляхом уколу або надрізу (скальпелем). (Видавлювання тягне у себе проникнення мікробів у навколишні тканини, вглиб них або навіть у кров.)
 • замість купання або «туалету» уражень, завданих інфекціями, багато хто воліє застосовувати різні мазі та мікстури
 • використання миючих засобів або мила, що містить соду в занадто великій кількості, що веде до поразки з подальшим інфікуванням шкіри
 • ураження, спричинені чуханням у разі сверблячих захворювань
 • недоношені діти, дистрофіки, діабетики, діти із затяжними хворобами або соціально-недоглянуті діти – часто хворіють на шкірні інфекції
 • звичка не купати дитину з остраху «застуди» (Вода-це перший лікар!!)
 • рясне потіння дітей, яких надто тепло одягають або тримають у перегрітих кімнатах.

Тяжкість інфекції залежить від стійкості дитини, від вірулентності мікробів, від початку лікування, від ступеня сумлінної матері.

Найпоширеніші шкірні інфекції:

 • піодерміти
 • фолікуліт
 • абсцеси
 • фурункули
 • інтертриго (попрілість)
 • «заїда»
 • імпетіго
  і т.д

Кожные инфекции у детей

Кожа ребенка отличается большой хрупкостью и предрасположенностью к различным инфекциям и высыпаниям. Для предупреждения кожных заболеваний требуется целый ряд обязательных мероприятий: ежедневное купание, чистое и хорошо выстиранное белье, своевременная смена пеленок, правильное лечение поносов и т.д.

Кожные инфекции весьма частое явление у новорожденных и грудных детей. Их вызывают в основном стрептококки и стафилококки. За исключением нескольких типичных поражений – рожа, фурункулы; клинический аспект не всегда позволяет уточнить причину заболевания.

Идеальным было бы взятие соответствующего патологического «продукта» (гной, жидкость из пузырьков, чешуйки кожи) с целью выявления возбудителя болезни и установление путем антибиограммы местного или общего целенаправленного лечения соответствующим антибиотиком.

Причины заболевания кожными инфекциями

Кожным инфекциям благоприятствуют множество факторов, среди которых можно сказать следующее:

 • кожные инфекции и в особенности инфекции грудных желез матери
 • несоблюдение матерью правил гигиены (не моет руки, не омывает грудь, не принимает ежедневную ванну (душ), носит грязное белье). К сожалению, на сегодняшний день, это есть одна из самых распространенных причин.
 • контакт новорожденного или грудничка с другими детьми, страдающими кожными инфекциями
 • когда появилось небольшое или значительное скопление гноя (фолликулит, абсцесс, фурункул), его выдавливают вместо того, чтобы удалить гной путем укола или надреза (скальпелем). (Выдавливание влечет за собой проникновение микробов в окружающие ткани, вглубь них или даже в кровь.)
 • вместо купания или «туалета» поражений, причиненных инфекциями, многие предпочитают применять различные мази и микстуры
 • использование моющих средств или мыла, содержащего соду в слишком большом количестве, что ведет к поражению с последующим инфицированием кожи
 • поражения, вызванные чесанием в случае зудящих заболеваний
 • недоношенные дети, дистрофики, диабетики, дети с затяжными болезнями или социально-недосмотренные дети – часто заболевают кожными инфекциями
 • привычка не купать ребенка из боязни «простуды» (Вода- это первый лекарь!!)
 • обильное потение детей, которых слишком тепло одевают или держат в перегретых комнатах.

Тяжесть инфекции зависит от устойчивости ребенка, от вирулентности микробов, от момента начала лечения, от степени добросовестной матери.

Самые распространенные кожные инфекции:

 • пиодермиты
 • фолликулит
 • абсцессы
 • фурункулы
 • интертриго (опрелость)
 • «заеда»
 • импетиго
 • и т.д
Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!